Porsche Inter Auto

85104 Bratislava

Porsche Inter Auto

Porsche Inter Auto
85104 Bratislava

Tel. 
www.porscheinterauto.sk

Naplánovať trasu

Nájdete na tomto mieste:

Predaj

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen úžitkové vozidlá, Porsche

Servis

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen úžitkové vozidlá, Porsche

Nájdete nás na...

Etický kódex

Porsche Holding získalo za 60 rokov svojej existencie vo viac ako 20 európskych krajinách, Číne a Južnej Amerike vynikajúcu povesť. Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou s piatimi prevádzkami na Slovensku. Spoločenská zodpovednosť a vysoké etické nároky urobili Porsche Inter Auto tým, čím je dnes: najväčším reťazcom v automobilovom priemysle v rámci Európy.

Compliance znamená pre Porsche Inter Auto ako globálne jednajúcu spoločnosť, že jej zamestnanci dodržujú popri existujúcich zákonoch aj dodatočné morálne zásady, ktoré ich ďaleko prekračujú. V podnikových „Zásadách správania sa (Etický kódex)“ sú tieto princípy obsiahnuté. Platia samozrejme pre všetky úrovne koncernu a všetky krajiny, v ktorých Porsche Holding pôsobí.

Zásady správania skupiny Porsche Holding