Názov prevádzky:
Porsche Interauto GmbH & Co KG
PIA-Z
Sídlo prevádzky:

Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
IBAN:
BIC: