Smernica o súboroch Cookie

Ochrana Vašej súkromnej sféry pri používaní našej webovej stránky je pre nás obzvlášť dôležitá. Preto vám v
ďalšom poskytneme podrobné informácie o získavaní osobných údajov a neosobných údajov.

Právo na používanie osobných ako aj anonymných údajov prináleží v rozsahu stanovenom zákonom spoločnosti
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Na tejto webovej stránke sa používa softvér na analyzovanie jej používania. Vyhodnocovaním týchto údajov je
možné získať cenné poznatky o potrebách jej užívateľov. Tieto poznatky prispievajú k ďalšiemu zlepšovaniu
kvality našej ponuky. Jednotlivo sa neobmedzene ukladajú o každom vyvolaní stránky nasledovné záznamy
údajov:

 • anonymizovaná forma IP - adresy dožadujúceho počítača,
 • dátum a hodina vyvolania resp. dožiadania,
 • názov dožiadanej stránky, resp. súboru,
 • odkaz, z ktorej stránky bola táto stránka vyvolaná,
 • užívateľom použitý prehliadač, vrátane jeho verzie,
 • užívateľom použitý operačný systéme.

1. Čo je Cookie?

Cookie je malý dátový súbor, ktorá ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránky používa túto
technológiu. Stiahne ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní
tejto webovej stránky z toho istého koncového prístroja sa buď cookie a v ňom uložené informácie zašle naspäť
na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo sa zašle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí
(Third Party Cookie). Týmto spôsobom webová stránka rozpozná, že týmto prehliadačom už bola niekedy
vyvolaná a v niektorých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Niektoré cookie súbory sú obzvlášť užitočné, lebo môžu zlepšiť užívateľský komfort pri opätovnom vyvolaní
webovej stránky, ktorú už viackrát navštívili. Za predpokladu, že bude použité rovnaké koncové zariadenie
a rovnaký prehliadač ako doteraz, si súbory cookie pamätajú napr. vaše preferencie, sprostredkujú, akým
spôsobom využívate danú stránku a relevantnejšie prispôsobujú zobrazované ponuky vašim záujmom
a potrebám. Väčšina súborov cookie, ktoré používame sa po ukončení relácie automaticky znova vymažú
z vášho pevného disku ("Session-Cookies").Okrem toho používame aj súbory cookie, ktoré ostávajú na vašom
pevnom disku aj po relácii. Robíme to predovšetkým kvôli tomu, aby sme mohli zlepšiť užívateľský komfort pri
opakovanom vyvolaní webovej stránky, čiže webovú stránku následne vieme prispôsobiť vašim osobným
potrebám, čím sa optimalizuje aj čas načítavania stránky.

2. Cookie nastavenia na tejto stránke

2.1. Súbory cookie bez súhlasu 

Bezpodmienečne potrebné súbory cookie, ktorým sa hovorí aj "strictly necessary", zabezpečujú funkcie, bez
ktorých nie je možné využívať webovú stránku tak, ako bolo určené. Tieto súbory cookie používame výlučne my
a sú to teda tzv. First Party Cookie súbory. Vo vašom počítači sa ukladajú iba počas aktuálnej relácie.
Bezpodmienečne potrebné súbory cookie: pre funkciu prihlásenia sa máme tzv. "Session-Cookie". Bez tohto
súboru cookie nie je možné žiadne prihlásenie a tým ani žiadne funkcie nasledujúce po prihlásení. Ďalej
zabezpečujú takéto súbory cookie napríklad výmenu stránok prípadne funkcionalitu zmeny z http na https
a tým aj dodržanie zvýšených požiadaviek na bezpečnosť prenosu dát. Pre používanie bezpodmienečne
potrebných súborov cookie nie je potrebný súhlas.

Bezpodmienečne potrebné súbory cookie nie je možné deaktivovať prostredníctvom funkcie tejto stránky.
Môžete ich však kedykoľvek deaktivovať cez používaný prehliadač. Návod nájdete nižšie.

2.2. Súbory First Party Cookie, ktoré si vyžadujú súhlas

Súbory cookie, ktoré podľa čisto právnickej definície nie sú bezpodmienečne potrebné na využívanie webovej
stránky, majú však napriek tomu dôležité úlohy. Bez týchto súborov cookie už nie sú k dispozícii funkcie, ktoré
umožňujú pohodlné surfovanie po našej webovej stránke, ako napríklad predvyplnené formuláre. Realizované
nastavenia, ako napríklad výber jazyka nie je možné uložiť a teda musia byť na každej stránke nanovo zadávané.
Ďalej tiež nemáme možnosť reagovať individuálne nastavenými ponukami.
Následne uvádzame používané súbory typu First Party Cookies spolu s ich bližším popisom:

 • označenie súboru cookie: Auto-login Cookie
  Úloha: Súborcookie si zapamätá, či je užívateľ prihlásený.
  Doba uloženia v pamäti: relácia alebo pri niektorých údajoch až na dobu do 2 rokov
 • označenie súboru cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
  Úloha: pomocou služieb Webtrekk získavame štatistické údaje o používaní našej webovej ponuky.
  Tieto údaje sa používajú na permanentné zlepšovanie webovej stránky a našej ponuky, na ich
  optimalizáciu a tým aj vytváranie zaujímavejších obsahov. Údaje poskytujú parametre ako napríklad
  počet návštevníkov, kliknutí a priemerná aktívna doba zotrvania užívateľa webovej stránky na jednej
  stránke, ich vyhodnocovaním sa ďalej vylepšuje webová stránka. Takisto sa pomocou Referer-URL
  štatisticky vyhodnocuje počet užívateľov, ktorí sa dostanú na naše webové stránky cez partnerské
  webové stránky, aby sme pochopili, ktoré z našich marketingových kampaní vzbudili záujem o našu
  webovú stránku.
  Doba uloženia v pamäti: relácia alebo niektoré údaje až nadobu do 10 rokov
 • označenie súboru cookie: Piwik.org (www.piwik.org)
  Úloha: pomocou služieb Piwik získavame štatistické údaje o využívaní našej webovej ponuky. Tieto
  údaje sa používajú na permanentné zlepšovanie a optimalizáciu webovej stránky a našich ponúk, čím
  sa tieto stávajú pre vás zaujímavejšími. Tieto údaje sa získavajú anonymne a poskytujú parametre ako
  napríklad počet návštevníkov, ich správanie sa pri klikaní a priemerná aktívna doba zotrvania
  užívateľov webových stránok na jednej stránke, ich vyhodnotenie umožňuje ďalšie vylepšovanie
  webovej stránky. Takisto sa pomocou Referer-URL štatisticky vyhodnocuje počet užívateľov, ktorí sa
  dostanú na naše webové stránky cez partnerské webové stránky, aby sme pochopili, ktoré z našich
  marketingových kampaní vzbudili záujem o našu webovú stránku.
  Doba uloženia v pamäti: relácia alebo niektoré údaje až na dobu do 10 rokov.

 Pri vašej návšteve tejto webovej stránky sú v súčasnosti nastavené súbory cookie. Ak chcete vyššie
menované súbory cookie deaktivovať, kliknite sem, prosím.

Na technickú realizáciu tohto nesúhlasu je vo vašom prehliadači nastavený súbor cookie na odmietnutie (Opt-
Out Cookie). Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Prosím, majte na pamäti, že
z technických príčin je Opt-Out Cookie použiteľný iba pre ten prehliadač, z ktorého bol nastavený. Ak tento
súbor cookie vymažete alebo použijete iný prehliadač, resp. iné koncové zariadenie, musíte znova odmietnutie
zadať nanovo.

2.3. Súbory Third Party Cookies, ktoré si vyžadujú súhlas (pokiaľ existujú) 

Na tejto webovej stránke sú integrované aj obsahy tretích strán. Títo tretí poskytovatelia môžu teoreticky
nastaviť súbory cookie počas vašej návštevy webových stránok a získať takto napríklad informáciu, že ste
vyvolali jednu z našich webových stránok. Prosím, navštívte webové stránky tretích poskytovateľov, tam získate
ďalšie informácie o ich používaní súborov cookie.

Používané Third Party Cookies

 • ADITION Ad-Server

Táto on-line ponuka používa naďalej technológie servera ADITION. Prostredníctvom tohto servera má
ProSieben Sat.1 PULS4 GmbHmožnosť modulovať reklamu. ADITION na to používa súbory cookie, aby bolo
možné modulovať a optimalizovať zobrazovania reklamných materiálov zaraďovaných ProSiebenSat.1PULS4
GmbH na potreby užívateľa. Týka sa to napríklad maximálnej frekvencie zobrazenia reklamných prostriedkov
("frequency capping"), ktoré môže užívateľ zhliadnuť.

So všetkými vygenerovanými údajmi, ktoré dá ADITION k dispozícii ProSiebenSat.1PULS4 GmbH,sa bude
zaobchádzať ako s dôvernými. ADITION používa pri poskytovaní svojich služieb technológie, ktoré – na
anonymizovanom základe – získavajú a spracovávajú údaje užívateľov. V princípe sa pritom nezískavajú,
nespracovávajú ani neukladajú žiadne osobné údaje užívateľov.

Užívateľ však môže odmietnuť zber anonymizovaných údajov prostredníctvom servera ADITION na
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ a to tak, že využije možnosť Cookie-Opt-Out.

 

 • Google AdSense

Táto webová stránka používa Google AdSense, službu integrovanie na reklamných inzerátov spoločnosti Google
Inc. („Google“). Google AdSense používa tzv. cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú v tvojom počítači a ktoré
umožňujú analyzovanie používania webovej stránky. Google AdSense používa tiež tzv. Web Beacons
(neviditeľné grafiky). Pomocou týchto Web Beacons je možné vyhodnotiť informácie ako napríklad návštevnosť
týchto stránok. Tým Google umožňuje umiestniť na naše on-line ponuky v závislosti od kontextu reklamné
inzeráty tretích, spočívajúce napríklad na vyhľadávaných slovách z vyhľadávačov alebo na kľúčových slovách
z obsahu webových stránok.

Informácie o využívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) vytvorené pomocou súborov cookie
a pomocou Web Beacons a doručovanie reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA
a tam sa ukladajú. Tieto informácie môžu byť postúpené spoločnosťou Google jej zmluvným partnerom. Google
však nebude spájať vašu IP adresu s inými vašimi uloženými údajmi. Bližšie informácie o produkte Google
AdSense si môže užívateľ pozrieť tu: http://www.google.com/policies/technologies/ads.

Inštalácii súborov cookie môžeš zabrániť patričnými nastavením softvéru tvojho prehliadača, upozorňujeme
však na to, že v takomto prípade môže dôjsť k situácii, že nebude možné využívať všetky funkcie tejto webovej
stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky prejavuješ svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré
o tebe Google získal predtým opísaným spôsobom a na predtým uvedené účely. Užívateľ ale môže odmietnuť
používanie súborov cookie Google AdSense. Musí pri tom postupovať podľa pokynov na deaktivovanie súborov
cookie spoločnosti Google: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

 

 • Nugg.ad AG

Ochrana údajov a súbory cookie: http://ad-choices.nuggad.net/

 

 • Yield lab GmbH

Ochrana údajov a súbory cookie: http://www.yieldlab.de

 

 • twyn group IT solutions & marketing services AG

Sú nastavené súbory cookie spoločnosti twyn group GmbH (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com)
na optimalizáciu riadenia reklamy. Údaje, ktoré sú pri tom získavané sa ukladajú výlučne anonymizované.

Použité sledovacie služby

 • Hotjar

Pokiaľ povolíš používanie súborov cookie v tvojich nastaveniach prehliadača, používa táto stránka Hotjar,
nástroj na analýzu webu. Hotjar dokáže zaznamenávať tvoje pohyby kurzoru, kliky a rolovanie a takýmto
spôsobom zaznamenáva informácie o tom, aké (pod)stránky si navštívil, o akciách, krajine prístupu,
používanom zariadení, operačnom systéme a verzii prehliadača. Iné osobné údaje sa nezaznamenávajú.
Predovšetkým sa nezaznamenáva tvoja aktivita na iných webových stránkach, ktoré nepoužívajú Hotjar.

Ak by si chcel službu Hotjar zablokovať, je to kedykoľvek bezplatne možné pomocou Do-NotTrack-Header, ktorý nájdeš tu: https://www.hotjar.com/opt-out

 

 • Onsite Targeting

Na webových stránkach spoločnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG sa ukladajú pomocou vyššie a nižšie označených súborov cookie (Session-Cookies a dočasné súbory cookie) údaje slúžiace na optimalizáciu reklamných ponúk. Ani tu nedochádza k priraďovaniu k jednotlivým osobám. Ide iba o zhromaždené údaje na optimalizáciu webovej stránky. Údaje sa využívajú na to, aby bolo možné jednotlivým užívateľom dať k dispozícii na mieru prispôsobené reklamy/špeciálne ponuky a služby. Takto je ponuka pre zákazníka ešte atraktívnejšia a je možné ju lepšie využívať spôsobom optimálnym pre užívateľa. Iba takýmto spôsobom je možné ponúkať iba
reklamu/službu šitú na mieru podľa záujmov zákazníkov. Zákazník tak dostane iba takú reklamu, ktorá ho
skutočne zaujíma a nie široké spektrum všeobecnej reklamy. Odhliadnuc od toho môže zákazník samozrejme
kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním reklamy.

 

 • Retargeting

Retargeting funguje celkom podobne ako Onsite-Targeting. Podstatný rozdiel je, že pri retargetingu sú zapojené aj tretie podniky. Služba spoločnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG používa aj tzv. Re-Targeting softvér. Pomocou tejto technológie je možné, aby užívateľ bol oslovený reklamou aj na webových stránkach partnerov
spoločnosti. Tým je možné poskytnúť užívateľovi reklamu, založenú na jeho záujmoch, ktorá je širšia ako
spektrum výkonov spoločnosti PULS 4 TV GmbH & Co KG. Používajú sa na to rovnako vyššie popísané súbory
cookie (Session-Cookies a dočasné súbory cookie), pomocou ktorých sa preberá správanie užívateľa. Aj v tomto
prípade nedochádza k ukladaniu osobných údajov ani k ich postúpeniu. Ani partner spoločnosti PULS 4 TV
GmbH & Co KG nedostane žiadne osobné údaje užívateľa. Tiež sa zobrazuje iba reklama na stránka partnerov,
bez toho, aby boli spájané údaje (súbory cookie, ktoré ukladajú užívateľské správanie) s osobnými údajmi
určiteľnej osoby. Ani tretia strana nemá možnosť spojenia užívateľského správania s konkrétnou osobou.

Za účelom technickej realizácie takéhoto odmietnutia je vo vašom prehliadači nastavený súbor Opt-Out Cookie.
Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho odmietnutia. Prosím, majte na zreteli, že Opt-Out Cookie
je z technických príčin použiteľný iba na prehliadači, z ktorého bol nastavený. Ak vymažete súbory cookie alebo
použijete iný prehliadač či koncové zariadenie, musíte odmietnutie zopakovať.

3. Social Plugins (sociálne zásuvné moduly).
(pokiaľ existujú)

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. používa na >www.porscheinterauto.sk< aj takzvané Social Plugins
/sociálne zásuvné moduly/ (ďalej ikony) sociálnych sietí ako Facebook, Twitter a Google+. Pri vašej návšteve
našej webovej stránky sú tieto ikony štandardne deaktivované, t. j. bez Vášho pričinenia neposielajú na
jednotlivé sociálne siete žiadne údaje. Prv, než budete môcť ikony používať, musíte ich vaším kliknutím aktívne
aktivovať. Ikona zostane aktívna do jej opätovného deaktivovania alebo kým nevymažete vaše súbory cookie.

Po aktivácii bude vytvorené priame spojenie so serverom danej sociálnej siete. Obsah ikony bude potom
sociálnymi sieťami prenášaný priamo na váš prehliadač a tento ho previaže do webovej stránky. Po aktivácii
ikony môže príslušná sociálna sieť už získavať údaje, nezávisle na tom, či prichádza k interakcii s touto ikonou.
Ak ste na sociálnej sieti prihlásený, môže táto priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu
užívateľskému účtu. Návštevu iných webových stránok sociálna sieť nedokáže priradiť prv, než aj tam aktivujete
príslušnú ikonu. Ak ste členom niektorej sociálnej siete a nechcete, aby táto prepájala údaje nazhromaždené pri
vašej návšteve našej stránky s vašimi uloženými členskými údajmi, musíte sa pred aktivovaním ikony odhlásiť
z príslušnej sociálnej siete. Nemáme žiaden vplyv na rozsah údajov, ktoré sociálne siete získavajú
prostredníctvom svojich ikon. Účel a rozsah získavania údajov a ich ďalšie spracovávanie a používanie
jednotlivými sociálnymi sieťami ako aj ich práva, týkajúce sa tohto a možnosti nastavenia na ochranu vašej
súkromnej sféry si prosím zistite v oznámení o ochrane údajov jednotlivých sociálnych sietí.

4. Vaše nastavenia súborov Cookie

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že súbory cookie budú vytvárané iba s vaším súhlasom alebo budú
generálne odmietnuté. Upozorňujeme ale na to, že bez súborov cookie je možné časti webovej stránky užívať
iba obmedzene alebo vôbec nie.

Máte možnosť riadiť používanie súborov cookie a prípadne ich zamedziť tým, že váš prehliadač nakonfigurujete
nasledovným spôsobom:

 

 

 

Stav: [05/2018]