Špecialista na opravy po nehode.

Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov – Špecialistov na opravy po nehode.
Špecialista na opravy po nehode

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistov na opravy po nehode?

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý pracovník servisu Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok. Ďalej poskytujeme nasledovné výhody:

 • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov.
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti.
 • Skrátenie doby opravy vozidla.
 • Zachovanie 12-ročnej záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom.
 • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov.
 • Záruka transparentných cien pracovných úkonov.
 • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla.

Ako postupovať v prípade nehody?

V prvom rade je dôležité zachovať si chladnú hlavu. Zároveň nezabudnite na nasledovné náležitosti:

 • Obliecť si reflexnú vestu.
 • Je niekto zranený?
 • Presahuje výška škody 3 990 €?
 • Bol poškodený cudzí majetok?
 • Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou.
 • Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.
 • Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov.
 • Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.
 • Vyplňte záznam o dopravnej nehode.
 • Volajte na bezplatnú linku asistenčnej pomoci 0800 11 51 84 na Slovensku, resp. zo zahraničia na telefónne číslo +421 2 49 20 59 53.
 • Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni.

Viac informácií nájdete na stránkach Špecialistov na opravy:

Vyberte si Vášho Špecialistu na opravy po nehode a zarezervujte si termín v servise:

 Pre značku Volkswagen:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava

tel.: 02 / 49 262 200 
non-stop hot-line : 0905 230 333
pinfo@porsche.sk

Pre značku AUDI:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava

tel.: 02 / 49 262 200
pinfo@porsche.sk

Pre značku ŠKODA:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava

tel.: 02 / 49 262 900
informacie.skoda1@porsche.sk