Geometria kolies

Dajte si skontrolovať geometriu kolies pred sezónou.
PIA SK

Geometriou kolies zvýšite komfort jazdy a predídete nadmernému opotrebovaniu pneumatík.

Cena Geometrie kolies 54,90 € s DPH:

  • Porsche Bratislava – Dolnozemská
  • Porsche Bratislava – Vajnorská
  • Porsche Bratislava – Zlaté piesky

 Cena Geometrie kolies 50,00 € s DPH:

  • Porsche Nové Zámky
  • Porsche Nitra