Porsche Inter Auto Slovakia Duálne vzdelávanie

 1. Porsche Inter Auto Slovakia
 2. Duálne vzdelávanie
01.11.2022
Aktuálne na prevádzke

Duálne vzdelávanie

Vďaka duálnemu vzdelávaniu sa dokážu študenti veľmi ľahko skĺbiť vzdelávaním, nadobudnúť praktické zručnosti a prispôsobiť sa rýchlo meniacim trendom.

PIA

Naše prevádzky patria k vedúcim autosalónom na Slovensku. Náš úspech je založený na vynikajúcich produktoch, absolútnej orientácii na zákazníka a vysokej motivácii k osobnému nasadeniu. K posilneniu našeho tímu poskytujeme možnosť duálneho vzdelávania a praxe pre študentov. 


Naša spoločnosť, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o., získala osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania ako zamestnávateľ. Praktické vyučovanie poskytujeme v spolupráci so SOŠ automobilovou a podnikania so sídlom v Senci , Kysúcka 14., kde má žiak možnosť pokračovať aj v nadstavbovom štúdiu t.j. získať maturitné vysvedčenie.Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania:

Praktické vyučovanie bude poskytované v týchto našich dvoch bratislavských prevádzkach:

 • Porsche Bratislava - Cesta na Senec 2/A
 • Porsche Bratislava - Vajnorská 162

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania so sídlom v Senci.Možnosti pracovného uplatnenia:

Naša spoločnosť ako zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v týchto 3-ročných učebných odboroch:


 • 2487 H 01 autoopravár - mechanik
 • 2487 H 02 autopravár- elektrikár
 • 2487 H 03 autopravár - karosárPo úspešnom ukončení štúdia  získa absolvent stredné odborné vzdelanie s výučným listom a možnosť pracovať v našich autorizovaných servisoch.Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Žiakovi poskytneme hmotné zabezpečenie:

 • bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky
 • bezplatne zdravotnú prehliadku
 • stravovanie

Finančné zabezpečenie je v súlade so zákonom poskytované vo forme odmeny za produktívnu prácu a mesačné podnikové štipendium podľa dosahovaných študijných výsledkov.Kritériá pre výber úspešných uchádzačov, určené zamestnávateľom

 • Výsledok prijímacej skúšky
 • Študijné výsledky za 6. až 9. ročník ZŠ
 • Osobný pohovor s uchádzačom


V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: [email protected]

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.