Rezervácia termínu v servise

v sieti Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.

Tento systém rezervácie termínov v našej spoločnosti umožňuje optimálny prístup ku všetkým voľným termínom servisu.

SBO

Vyberte si servisnú prevádzku, zaregistrujte sa a môžete si objednať voľný termín v sieti našich servisov Porsche Inter Auto Slovakia.

Servis pre značky: Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT a Volkswagen Úžitkové vozidlá.
.........................................................

Servis pre značky: Volkswagen, ŠKODA, SEAT a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

.........................................................

Servis pre značky: Audi a Porsche.

.........................................................

Servis pre značky: Volkswagen, ŠKODA, Audi, SEAT a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

.........................................................

Servis pre značky: Volkswagen a ŠKODA.