BEZPEČNOSŤ
15.05.2020

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 v sieti Porsche Inter Auto Slovakia.
Bezpecnost

Vzhľadom k nariadeniam vlády Slovenskej republiky k situácii s vírusom COVID-19 sme prijali viaceré opatrenia, na základe ktorých platia maximálne hygienické a bezpečnostné predpisy vo všetkých našich prevádzkach siete Porsche Inter Auto Slovakia.

Na bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov a klientov kladieme vysoký dôraz. Ako reakciu prinášame efektívne a pre klienta pohodlné postupy, ktoré zaručujú:

 • organizovanosť postupu,
 • hygienu a bezpečnosť,
 • bezkontaktnosť v maximálnej miere,
 • šetrenie vášho času.

Bezpečnostné opatrenia v priestoroch Porsche Inter Auto Slovakia:

 • Vstup a komunikácia len s rúškom!
 • Náš personál používa ochranné rúška, okuliare a rukavice
 • V priestoroch sú nainštalované dávkovače dezinfekcie na ruky
 • Platba je možná len kartou alebo prevodom.
 • Naša služba odvoz-dovoz vozidla priamo od/k zákazníkovi je dočasne pozastavená.
 • Testovacie/skúšobné jazdy so zákazníkmi sa momentálne nevykonávajú.
 • Vozidlo je dôsledne dezinfikované pri preberaní do servisu a následne ešte raz tesne pred odovzdaním klientovi.

Vašu mobilitu a kúpu vozidla zabezpečíme s dodržaním maximálnych bezpečnostných opatrení v sieti Porsche Inter Auto Slovakia

Ďakujeme za pochopenie a plné rešpektovanie bezpečnostných pravidiel!

Vaše Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.